Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivä 01.01.2012

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

1. Rekisterinpitäjä: Saimaan Vuokravenho Oy
2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Niskanen Kari Tapio
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Asiakassuhteiden hoitaminen ja verkossa toimiva ajanhallinta
4. Rekisterin tietosisältö:
    • Henkilötiedot (Nimi, puhelin, osoite ja sähköposti)
    • Varaustiedot
5. Säännönmukaiset tietolähteet: Varausjärjestelmä, johon kaikki varaukset rekisteröidään.
6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
    • Osoitetietojen päivitys 01.01.2018
7. Rekisterin suojauksen periaatteet
    • Manuaalinen aineisto: ei ole
    • ATK:lle talletetut tiedot: rekisterin käyttö suojattu tunnuksin ja salasanoin